TIETOSUOJASELOSTE / TIETOSUOJAPERIAATTEET / 7.2017

REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja varausrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Rebel Helsinki Oy
Fabianinkatu 4 b 15
00130 Helsinki

YHTEYSHENKILÖ

Reija Lommi
Fabianinkatu 4 b 15
00130 Helsinki
rebel(@)rebelhelsinki.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen sekä asiakasvarausten mahdollistamiseksi ja toteuttamiseksi kuin yhteydenpitoon sekä tiedottamiseen ja markkinointiin asiakkaillemme. Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti asiakassuhteeseen tai varauksen tekemiseen sähköisesti. Tarkoituksena on asiakassuhteen hallinta ja kehittäminen sekä näihin liittyvät oheispalvelut. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai suostumukseen ja perustuu tähän ryhmään.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kirjataan lähtökohtaisesti: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Kerätyllä tiedolla mahdollistetaan ajanvaraus yksilöllisesti. Lisäksi rekisteriin tallentuu asiakkaan tilaamat sekä suoritetut palvelut, tehtävän suorittanut henkilö, asiakkaan toiveet, huomiot ja havainnot sekä laskutus. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan ja hävitetään kolmen (3) vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakaskäynti tai yhteydenotto on tapahtunut. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Potilasasiakirjoja säilytämme lainsäädännön edellyttämän ajan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan tuottama ja toimittama tieto asiakastiedoista sekä tilausinformaatio kotisivujemme kautta tai asiakaskäynnin yhteydessä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuta yhtiön ulkopuolelle. Rebel Helsinki ei sijaitse EU:n tai ETA alueen ulkopuolella. Palvelimet joilla yhtiön internetsivut www.rebelhelsinki.fi ovat sijaitsevat EU:n ja ETA:n alueella. Luovuttamanne tiedot voidaan luovuttaa Rebel Helsingin suorittamaan suoramarkkinointiin. Palvelimme / serverimme ylläpidetään alihankkijan toimesta, joka on sitoutunut tietosuojaan ja noudattamaan voimassaolevia lakeja.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on suojattu salasanalla. Lisäksi käytössä on henkilökohtaiset salasanat kuin pääkäyttäjän salasana. Sähköinen yhteys / tietolomake on SSL-suojattu. Ajanvarausohjelma säilyttää tiedot salatussa muodossa ja on suojattu salasanoin. Lisäksi käytämme tarpeellisia ohjelmistollisia ja operatiivisia tietosuojatoimia henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muunlaista oikeudetonta käsittelytointa vastaan. Tyypillisiä tietosuojatoimiamme ovat mm. palomuurit, kulunvalvonta, käyttöoikeuksien rajattu myöntäminen, henkilöstön ohjeistukset, lukkosuojaus sekä alihankkijoiden valintaprosessit.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilökohtaiset tietosi voit tarkistaa milloin tahansa olemalla yhteydessä Rebel Helsinkiin. Henkilökohtaisten tietojen tarkastaminen tapahtuu olemalla sähköpostitse yhteydessä ja ilmoittamalla tahdostasi tarkistaa omat tiedot. Yhteydenotto: rebel(@)rebelhelsinki.fi. Henkilöllisyys tulee varmistaa luotettavalla tavalla.

TIETOJEN KORJAAMINEN

Henkilötiedoissa havaitun virheen korjaaminen tai poistaminen tapahtuu pyynnöstäsi. Pyydämme olemaan sähköpostilla yhteydessä osoitteeseen rebel(@)rebelhelsinki.fi ja pyytämään omien tietojen päivittämistä tai korjaamista. Henkilöllisyys tulee varmistaa luotettavalla tavalla.

MUUT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointia ja mielipidetutkimusta varten. Ilmoitukset kyseisestä kiellosta tulee lähettää sähköpostilla: rebel(@)rebelhelsinki.fi tai lomakkeen täyttämisen yhteydessä. Lisäksi suostumukseen perustuva markkinointioikeus on oikeus kieltää ilmoittamalla siitä milloin tahansa edellä mainittuun sähköpostiin.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
VERKKOSIVUJEN SEURANTA

Rebel Helsingin kotisivut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustolla kerätään verkkopalvelun käytöstä tilastotietoja sivuston kehittämisen tueksi.

Kotisivujen käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot:
Kokonaiskävijämäärät;
Onko kävijä uusi vai tuleeko sivuille ensimmäistä kertaa; sekä
Käytetyimmät hakusanat.

Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin välittömästi tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Toisinaan sivustoillamme voi olla myös evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste tallentuu vierailijan päätelaitteelle. Eväste on usein nimetön tunniste, joka on yksilöllinen ja jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

REKISTERISELOSTEESTA

Rekisterimme tietoja säilytetään lainsäädännön edellyttämä aika. Lähtökohtaisesti tämä aika on kolme (3) vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin yhteydenotto on tapahtunut ja enintään viisi (5) vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakaskäynti on tapahtunut. Katso tarkemmin myös yllä Rekisterin Tietosisältö.
Rekisteriselosteemme on nähtävissä verkossa osoitteessa www.rebelhelsinki.fi.